Valsts probācijas dienesta centrālā aparāta nodaļu kontaktinformācija

 

Adrese:

Dzirnavu  iela 91, Rīga, LV-1011

Tālrunis:

67021138

Fakss:

67021139

E-pasts:

vpd@vpd.gov.lv

Lūdzu, izvēlieties Valsts probācijas centrālā aparāta nodaļu no saraksta pa kreisi, lai apskatītu tās atrašanas vietas adresi, kontakttālruņa numuru, e-pastu un darba laiku, kā arī darbinieku/ierēdņu kontaktinformāciju.

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus: vpd@vpd.gov.lv