Valsts probācijas dienesta brīvprātīgā darba veicēji, kas ir starpnieki izlīgumā

Nr.p.k. Vārds Uzvārds Sertifikāta numurs Sertifikāta derīguma termiņš
1 Andra Akmentiņa 9014-5-05/11 03.02.2017. līdz 01.03.2019.
2 Andra Dalbiņa 9014-5-05/14 26.05.2017. līdz 25.05.2019.
3 Antra Bufala 9014-5-05/8 07.10.2016. līdz 06.10.2018.
4 Daiga  Strazda 9014-5-05/13 10.05.2017. līdz 09.05.2019.
5 Ieva Ruka 9014-5-05/12 31.03.2017. līdz 30.03.2019.
6 Laila Škoba 9014-5-05/7 24.09.2016. līdz 23.09.2018.
7 Laila Majore 9014-5-05/4 25.05.2016. līdz 24.05.2018.
8 Līga  Annuškāne 9014-5-05/5 11.06.2016. līdz 10.06.2018.
9 Līga  Gudrika 9014-5-05/9 10.01.2017. līdz 09.01.2019.
10 Sandra Dukāte 9014-5-05/16 03.09.2017. līdz 02.09.2019.
11 Solvita  Lazdāne 9014-5-05/6 18.08.2016. līdz 17.08.2018.
12 Viola Lāce 9014-5-05/10 10.01.2017. līdz 09.01.2019.
13 Marika Uškāne 9014-5-05/15 26.05.2017. līdz 25.05.2019.
14 Līga  Feldmane 9014-5-05/17 30.08.2017. līdz 29.08.2019.