Rīgas TSV Zemgales priekšpilsētas un Kurzemes rajona filiāles

 

Nomnieka nosaukums un adrese:

Valsts probācijas dienests

 

Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011

Kontaktinformācija:

Administratīvās vadības departamenta Nodrošinājuma nodaļās vecākā referente

Zane Gustava

tālr.: 67244873, e-pasts: nodrosinajums@vpd.gov.lv

Nomas objekts:

Nekustamā īpašuma noma Valsts probācijas dienesta Rīgas teritoriālās struktūrvienības Zemgales priekšpilsētas un Kurzemes rajona filiāļu darbības nodrošināšanai.

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta (administratīvā teritorija), nekustamā īpašuma atrašanās vietas apraksts:

Nomas objekta atrašanās vieta Rīgas pilsētas administratīvā teritorijā, vēlams Kurzemes rajonā vai Zemgales priekšpilsētā ar labu infrastruktūru sabiedriskā transporta piekļuves iespējām, kājām, automašīnu.

Nomas objekta lietošanas mērķi:

Valsts probācijas dienesta Rīgas teritoriālās struktūrvienības Zemgales priekšpilsētas un Kurzemes rajona filiāļu darbības nodrošināšana, apmeklētāju pieņemšana.

Paredzamais nomas līguma termiņš:

Nomas līgumu paredzēts slēgt uz laiku līdz 12 gadiem.

Nepieciešamā platība:

Kopējā nepieciešamā platība 520 - 550 m2.

Vēlamais nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis:

Telpu tehniskajam stāvoklim jābūt atbilstošam tūlītējai izmantošanai bez kapitālā remonta nepieciešamības nomas līguma darbības laikā. Telpās jābūt nodrošinātam apgaismojumam un temperatūras režīmam atbilstoši darba aizsardzības prasībām. Telpās jābūt nodrošinātam sanitārajam mezglam un darbinieku sadzīves telpai ar siltā un aukstā ūdensapgādi un kanalizācijas sistēmu.

Citas prasības, tai skaitā specifiskās prasības telpām (piemēram, informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, ugunsdrošības prasības, tehniskās vai fiziskās apsardzes prasības), apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības (apsaimniekošanas programma):

Noteiktas Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtībā: “Nekustamā īpašuma noma Valsts probācijas dienesta Rīgas teritoriālās struktūrvienības Zemgales priekšpilsētas un Kurzemes rajona filiāļu darbības nodrošināšanai”. 

Piedāvājumu iesniegšana:

 

Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš, kas nav īsāks par 20 darbdienām no nomas sludinājuma publicēšanas valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" mājas lapā:

Līdz 2017.gada 23.maijam plkst. 14:00 

Nomas piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Valsts probācijas dienests

Nodrošinājuma nodaļa

Dzirnavu iela 91, Rīga, LV–1011

Informatīva atsauce uz normatīvajiem aktiem:

Nomas objekta piedāvājumu atlase tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”

Dokumentācija

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMAS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

TELPU IZMAKSU APRĒĶINS

 

Lēmums par atlases rezultātiem

Nekustamā īpašuma adrese:

Rīga, Liepājas iela 3 D

Kadastra numurs:

01000560010025

Platība:

365,85 m2

Lietošanas mērķis:

Rīgas teritoriālās  struktūrvienības Zemgales priekšpilsētas un Kurzemes rajona filiāļu darbības nodrošināšanai un apmeklētāju pieņemšanai.

Nomas maksas apmērs par 1 m2:

7,00 EUR

Nomas līguma darbības termiņš:

No 2017.gada 1.jūlija līdz 2020.gada 30. jūnijam

 

Nomnieka nosaukums un adrese:

Valsts probācijas dienests

 

Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011

Kontaktinformācija:

Administratīvās vadības departamenta Nodrošinājuma nodaļās vecākā referente

Zane Gustava

tālr.: 67244873, e-pasts: nodrosinajums@vpd.gov.lv

Nomas objekts:

Nekustamā īpašuma noma Valsts probācijas dienesta Rīgas teritoriālās struktūrvienības Zemgales priekšpilsētas un Kurzemes rajona filiāļu darbības nodrošināšanai.

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta (administratīvā teritorija), nekustamā īpašuma atrašanās vietas apraksts:

Nomas objekta atrašanās vieta Rīgas pilsētas administratīvā teritorijā, vēlams Kurzemes rajonā vai Zemgales priekšpilsētā ar labu infrastruktūru sabiedriskā transporta piekļuves iespējām, kājām, automašīnu.

Nomas objekta lietošanas mērķi:

Valsts probācijas dienesta Rīgas teritoriālās struktūrvienības Zemgales priekšpilsētas un Kurzemes rajona filiāļu darbības nodrošināšana, apmeklētāju pieņemšana.

Paredzamais nomas līguma termiņš:

Nomas līgumu paredzēts slēgt uz laiku līdz 12 gadiem.

Nepieciešamā platība:

Kopējā nepieciešamā platība 520 - 550 m2.

Vēlamais nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis:

Telpu tehniskajam stāvoklim jābūt atbilstošam tūlītējai izmantošanai bez kapitālā remonta nepieciešamības nomas līguma darbības laikā. Telpās jābūt nodrošinātam apgaismojumam un temperatūras režīmam atbilstoši darba aizsardzības prasībām. Telpās jābūt nodrošinātam sanitārajam mezglam un darbinieku sadzīves telpai ar siltā un aukstā ūdensapgādi un kanalizācijas sistēmu.

Citas prasības, tai skaitā specifiskās prasības telpām (piemēram, informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, ugunsdrošības prasības, tehniskās vai fiziskās apsardzes prasības), apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības (apsaimniekošanas programma):

Noteiktas Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtībā: “Nekustamā īpašuma noma Valsts probācijas dienesta Rīgas teritoriālās  struktūrvienības Zemgales priekšpilsētas un Kurzemes rajona filiāļu darbības nodrošināšanai”.

 

Piedāvājumu iesniegšana:

 

Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš, kas nav īsāks par 20 darbdienām no nomas sludinājuma publicēšanas valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" mājas lapā:

Līdz 2017.gada 23.maijam plkst. 14:00

 

Nomas piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Valsts probācijas dienests

Nodrošinājuma nodaļa

Dzirnavu iela 91, Rīga, LV–1011

Informatīva atsauce uz normatīvajiem aktiem:

Nomas objekta piedāvājumu atlase tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”