Rīgas rajona teritoriālās struktūrvienības Salaspils filiāles probācijas speciālists/-e – 1 vakance uz noteiktu laiku

Prasības pretendentiem: 

* atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām; 

* augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (sociālā darbinieka, psihologa, pedagoga, sociālā pedagoga vai juridiskā augstākā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību); 

* izpratne par probācijas jautājumiem; 

* spēja plānot un organizēt darbu, patstāvīgi pieņemt lēmumus; 

* prasme motivēt probācijas klientu uz sadarbību; 

* spēja noteikt probācijas klienta problēmas, analizēt tās, rast risinājumu (lai novērstu atkārtotu likumpārkāpumu); 

* laba latviešu valodas rakstu kultūra; 

* iemaņas darbā ar datoru (MS Office); 

* vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība; 

* vēlamas zināšanas dokumentu pārvaldības jautājumos; 

* vēlamas krievu valodas zināšanas. 

Darba pienākumi: 

* uzraudzīt personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, nosacīti notiesātas personas, personas, kuras nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, kā arī organizēt papildsoda – probācijas uzraudzība – īstenošanu (ietver personas kontroli un sociālā atbalsta organizēšanu, lai novērstu atkārtotu likumpārkāpumu, tai skaitā apmeklēt probācijas klientu viņa dzīvesvietā nakts laikā); 

* organizēt kriminālsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi; 

* sagatavot iesniegumus tiesai un pārstāvēt Valsts probācijas dienestu tiesā; 

* sagatavot izvērtēšanas ziņojumus pēc tiesas, prokurora vai brīvības atņemšanas iestādes administrācijas pieprasījuma; 

* organizēt un vadīt izlīgumus. 

Piedāvājam: 

* mēnešalgu no € 810,- līdz € 887,- pirms nodokļu nomaksas, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu no pirmās darba dienas; 

* piemaksu pie mēnešalgas par darbu (dienestu), kas saistīts ar īpašu risku; 

* iespēju piemērot elastīgu darba laiku; 

* mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas; 

* iespēju iegūt profesionālo pieredzi valsts pārvaldē, sniedzot savu ieguldījum sabiedrības drošības stiprināšanā Latvijā. 

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) ar norādi „Salaspils filiāle - KONKURSS” un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopija jāiesniedz Valsts probācijas dienesta Administratīvās vadības departamenta Personālvadības nodaļā līdz 2018.gada 2.maijam, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi darbs@vpd.gov.lv vai pa pastu - Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011, vai iesniegt personīgi Rīgas rajona teritoriālās struktūrvienības Salaspils filiālē – Rīgas ielā 30A, Salaspilī. Informācija pa tālruni 67021178 vai Valsts probācijas dienesta mājas lapā www.probacija.lv. 

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām. 

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. 

Pārrunas ar pretendentiem notiks Valsts probācijas dienestā – Dzirnavu ielā 91, Rīgā. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu, Valsts probācijas dienests informē, ka: 

* pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi; 

* iesūtīto personāla datu apstrādes pārzinis ir Valsts probācijas dienests.