Projekta Nr.2.2.1.1/17/I/011 "Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana" projekta vadītājs (1 vakance uz pusslodzi, uz noteiktu laiku, uz projekta īstenošanas laiku)

Valsts probācijas dienests izsludina konkursu uz šādu vakanto darbinieka amatu - Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība", Valsts probācijas dienesta projekts "Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana" (Projekts Nr.2.2.1.1/17/I/011 "Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana") projekta vadītājs (1 vakance uz pusslodzi, uz noteiktu laiku, uz projekta īstenošanas laiku)


Prasības pretendentiem/-ēm:
- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā vai projektu vadībā)
- pieredze vismaz 2 informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu vadībā, vēlams valsts pārvaldē
- zināšanas valsts pārvaldes jautājumos, projektu vadībā
- izpratne par probācijas sistēmām Latvijā un ārvalstīs
- spēja strādāt komandā un patstāvīgi pieņemt lēmumus
- laba latviešu valodas runas un rakstu kultūra
- labas angļu valodas zināšanas
- labas komunikācijas un prezentēšanas prasmes
- labas iemaņas darbā ar datoru
- labas organizatoriskās, kontroles un analītiskās prasmes


Galvenie darba pienākumi:
- nodrošināt projekta īstenošanas plāna izstrādi un kontroli, t.sk. veikt projekta īstenošanas plāna izmaiņu sagatavošanu un apstiprināšanu
- nodrošināt sadarbību starp projekta sadarbības partneriem un pakalpojumu sniedzējiem projekta mērķu sasniegšanai
- vadīt projekta personālu un vadības grupu
- nodrošināt kvalitatīvu informācijas apmaiņu projekta īstenošanas jautājumos
- plānot piešķirtā finansējuma izmantošanu atbilstoši noteiktajām vadlīnijām un principiem
- sagatavot pārskatus par projekta īstenošanas progresu


Piedāvājam:
- mēnešalgu no € 1052 līdz € 1370 (atalgojums norādīts par pilnu slodzi) pirms nodokļu nomaksas, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu (ar līdzmaksājumu)
- iespēju iegūt profesionālo pieredzi valsts pārvaldē, sniedzot savu ieguldījumu sabiedrības drošības stiprināšanā Latvijā
- atsaucīgus darba kolēģus un darbavietu Rīgā, Dzirnavu ielā 91


Motivētu pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) ar norādi "Projektu vadītājs - KONKURSS" un izglītību apliecinoša dokumenta kopija jāiesniedz Valsts probācijas dienesta Administratīvās vadības departamenta Personālvadības nodaļā 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot uz elektroniskā pasta adresi darbs@vpd.gov.lv vai pa pastu - Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011, vai iesniedzot personīgi Dzirnavu ielā 91, Rīgā. Informācija pa tālr. 67021178 vai Valsts probācijas dienesta mājaslapā www.probacija.lv.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pārrunas ar pretendentiem notiks Valsts probācijas dienestā - Dzirnavu ielā 91, Rīgā.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu, Valsts probācijas dienests informē, ka:
- pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
- iesūtīto personāla datu apstrādes pārzinis ir Valsts probācijas dienests.