Projekta Nr.2.2.1.1/17/I/011 "Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana") projekta vadītāja asistents (1 vakance uz noteiktu laiku, uz projekta īstenošanas laiku)

Valsts probācijas dienests izsludina konkursu uz šādu vakanto darbinieka amatu - Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība", Valsts probācijas dienesta projekts "Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana" (Projekts Nr.2.2.1.1/17/I/011 "Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana") projekta vadītāja asistents (1 vakance uz noteiktu laiku, uz projekta īstenošanas laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:
- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā vai projektu vadībā)
- pieredze projektu vadības asistēšanā vai projektu administrēšanā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektos, vēlams valsts pārvaldē
- zināšanas valsts pārvaldes jautājumos, projektu vadībā
- izpratne par probācijas jomu
- laba latviešu valodas runas un rakstu kultūra
- labas komunikācijas un prezentēšanas prasmes
- labas iemaņas darbā ar datoru
- vēlamas labas angļu valodas zināšanas

Galvenie darba pienākumi:
- izstrādāt projekta īstenošanas plānu, nodrošināt tā īstenošanu
- sagatavot projekta budžetu un nodrošināt projektam piešķirtā finansējuma izmantošanu atbilstoši budžetam un normatīvajos aktos noteiktajiem principiem
- piedalīties aktivitāšu un projekta ietvaros noslēgto līgumu izpildes koordinēšanā, sagatavot ar projektu saistīto dokumentāciju, t.sk. iesniegumus, vēstules
- nodrošināt informācijas un pārskatu sagatavošanu par projekta īstenošanas progresu

Piedāvājam:
- mēnešalgu no € 835 līdz € 1113 pirms nodokļu nomaksas, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu (ar līdzmaksājumu)
- iespēju iegūt profesionālo pieredzi valsts pārvaldē, sniedzot savu ieguldījumu sabiedrības drošības stiprināšanā Latvijā
- atsaucīgus darba kolēģus un darbavietu Rīgā, Dzirnavu ielā 91

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) ar norādi "Projektu vadītāja asistents - KONKURSS" un izglītību apliecinoša dokumenta kopija jāiesniedz Valsts probācijas dienesta Administratīvās vadības departamenta Personālvadības nodaļā 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot uz elektroniskā pasta adresi darbs@vpd.gov.lv vai pa pastu - Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011, vai iesniedzot personīgi Dzirnavu ielā 91, Rīgā. Informācija pa tālr. 67021178 vai Valsts probācijas dienesta mājaslapā www.probacija.lv.
Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pārrunas ar pretendentiem notiks Valsts probācijas dienestā - Dzirnavu ielā 91, Rīgā.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu, Valsts probācijas dienests informē, ka:
- pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
- iesūtīto personāla datu apstrādes pārzinis ir Valsts probācijas dienests.