Īpašumi

 

 

 

Nekustamā īpašuma adrese

Kadastra numurs

Platība

Lietošanas mērķis

Iznomātājs

Nomas maksas apmērs

(EUR par 1 m2)

Nomas līguma darbības termiņš

Dārza iela 14A,

Bauska

4001504001

264,70 m2

Valsts probācijas dienesta Bauskas teritoriālās struktūrvienības darbības nodrošināšana

SIA „Baltic Finanz –Invest”

1,60 LVL/m2

 

0,75 LVL/m2 par arhīva telpām.

Neskaitot PVN.

30.10.2013. -31.12. 2018.

Draudzības alejā 9

Jēkabpils

56010022121

197,5m2

Koplietošanas telpas:

67,2m2

Valsts probācijas dienesta Jēkabpils teritoriālās struktūrvienības darbības nodrošināšana SIA „NIKO-LOTO”

2,50 LVL/m2

 

1,70 LVL/m2 par Koplietošanas telpām.

Neskaitot PVN.

20.12.2013. -19.12. 2018.
 

Dobeles iela 62 a 

Jelgava

09000040390 211,3 m2

Valsts probācijas dienesta Jelgavas

teritoriālās struktūrvienības darbības nodrošināšana

SIA „Jelgavas nekustamo īpašumu pārvalde”

126m2x1,55

70,2m2X0,56

15,1m2x1,55

01.03.2005. -31.12. 2018.

Ventspils šoseja 32

Jūrmala

13005216605 132 m2

Valsts probācijas dienesta Jūrmalas

teritoriālās struktūrvienības darbības nodrošināšana

SIA „Jūrmalas Liedags” 5,9263 30.11.2005 - 31.12.2018

Gaismas iela 14

Aizkraukle

32015020260 193,8 m2

Valsts probācijas dienesta Aizkraukles

teritoriālās struktūrvienības darbības nodrošināšana

SIA „Aizkraukles sabiedrība” 2,85 05.07.2005 - 31.01.2018

Lielā ezera iela 6

Alūksne

36010213101 86,6 m2

Valsts probācijas dienesta Alūksnes

teritoriālās struktūrvienības darbības nodrošināšana

Namīpašnieks

Heino Rābe

3,29 01.11.2006.- 31.12.2018.

Liepājas iela 5

Kuldīga
62010060034 164 m2

Valsts probācijas dienesta Alūksnes

teritoriālās struktūrvienības darbības nodrošināšana
SIA „Pelikāns GS” 3,20

01.03.2007.-01.03.2027.

Muldavas iela 16

Dobele
46010032004

195,4

m2

Valsts probācijas dienesta Dobeles

teritoriālās struktūrvienības darbības nodrošināšana
SIA „I.R. NAMI”

3,13X71.2=222,86 EUR

2,35X65,3=153,46 EUR

,57X58,9=92,47 EUR
17.02.2010 - 28.02.2018