Ludzas teritoriālās struktūrvienības probācijas speciālists/-e (1 vakance uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem: 

* atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām; 

* augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (sociālā darbinieka, psihologa, pedagoga, sociālā pedagoga vai juridiskā augstākā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību); 

* izpratne par probācijas jautājumiem; 

* spēja plānot un organizēt darbu, patstāvīgi pieņemt lēmumus; 

* prasme motivēt probācijas klientu uz sadarbību; 

* spēja noteikt probācijas klienta problēmas, analizēt tās, rast risinājumu (lai novērstu atkārtotu likumpārkāpumu); 

* laba latviešu valodas rakstu kultūra; 

* iemaņas darbā ar datoru (MS Office); 

* vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība; 

* vēlamas zināšanas dokumentu pārvaldības jautājumos; 

* vēlamas krievu valodas zināšanas. 

Darba pienākumi: 

* uzraudzīt personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, nosacīti notiesātas personas, personas, kuras nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, kā arī organizēt papildsoda – probācijas uzraudzība – īstenošanu (ietver personas kontroli un sociālā atbalsta organizēšanu, lai novērstu atkārtotu likumpārkāpumu, tai skaitā apmeklēt probācijas klientu viņa dzīvesvietā nakts laikā); 

* organizēt kriminālsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi; 

* sagatavot iesniegumus tiesai un pārstāvēt Valsts probācijas dienestu tiesā; 

* sagatavot izvērtēšanas ziņojumus pēc tiesas, prokurora vai brīvības atņemšanas iestādes administrācijas pieprasījuma; 

* organizēt un vadīt izlīgumus. 

Piedāvājam: 

* mēnešalgu no €810,- līdz €887,- pirms nodokļu nomaksas, sociālās garantijas; 

* veselības apdrošināšanu no pirmās darba dienas; 

* piemaksu pie mēnešalgas par darbu (dienestu), kas saistīts ar īpašu risku; 

* mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas; 

* iespēju iegūt profesionālo pieredzi valsts pārvaldē, sniedzot savu ieguldījum sabiedrības drošības stiprināšanā Latvijā. 

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) ar norādi „Ludzas TSV - KONKURSS” un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopija jāiesniedz Valsts probācijas dienesta Administratīvās vadības departamenta Personālvadības nodaļā līdz 2018.gada 25.maijam, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi darbs@vpd.gov.lv vai pa pastu - Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011, vai iesniegt Ludzas teritoriālajā struktūrvienībā – Raiņa ielā 16, Ludzā. Informācija pa tālruni 67021178 vai Valsts probācijas dienesta mājas lapā www.probacija.lv. 

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām. 

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. 

Pārrunas ar pretendentiem notiks Valsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālajā struktūrvienībā – Raiņa ielā 16, Ludzā.