2018.gada janvāris

Vārds Uzvārds Izmaksai Struktūrvienības nosaukums Amata nosaukums
Mārīte Agafonova 754,86 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Pēteris Aglonietis 833,53 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ligita Aitova 749,91 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Guntis Albergs 1015,29 Valkas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Laila Lienīte Amoliņa 621,51 Rīgas rajona teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Margarita Anča 1178,56 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Evita Anilēna-Flugina 880,78 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Antāne 1019,61 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Daira Apine 880,51 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Apine 794,45 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Una Apsalone 827,19 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Arne 832,60 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jevgenija Ābelīte 469,76 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Inese Āboltiņa 754,65 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Lūcija Ārmane 680,43 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Balgalve 747,60 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Dzintars Balodis 735,28 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Briāna Baltgalve 794,86 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Barkāne 804,70 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Andris Barkāns 1216,07 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Lija Lidija Batarevska 566,15 Vidzemes priekšpilsētas filiāle vecākais lietvedis
Ēriks Beitelis 940,58 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gunta Belasova 701,90 Nodrošinājuma nodaļa vecākais referents
Līga Berga 857,96 Probācijas programmu nodaļa vecākais referents
Liene Beriņa 737,65 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Vija Berlande 772,21 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Jolanta Bernāne 1039,74 Vidzemes priekšpilsētas filiāle vadītājs
Benita Bernāne 903,46 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ināra Aija Betlere 1043,64 Olaines filiāle vadītājs
Iluta Bērziņa 430,00 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Solvita Bērziņa 872,60 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Bite 873,78 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Bīskapa 804,35 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Aira Blumbaha 773,80 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilvija Bļinkova 931,30 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa vadītājs
Rūta Bogdanova 757,86 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Dagne Bondareva 600,23 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Līvija Bondareva 822,82 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Borisova 893,11 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Alise Brača 722,38 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Antra Brence 703,55 Latgales priekšpilsētas filiāle vecākais lietvedis
Anita Brence 934,18 Centra rajona filiāle vecākais lietvedis
Valda Buiķe 877,49 Madonas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Evija Burkovska 208,38 Probācijas programmu nodaļa vecākais eksperts
Kaspars Caune 824,90 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ilva Celma 794,86 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Baiba Cipriķe 691,61 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Andra Cviļeva 478,60 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Kitija Černovska 737,79 Olaines filiāle probācijas speciālists
Lidija Čuhraja 736,87 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Dārzniece 997,59 Zemgales priekšpilsētas filiāle vadītājs
Anita Debeļska 631,46 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kārlis Deksnis 772,06 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maruta Delpere 861,34 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Derkevica 722,38 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aelita Dimitrijeva 754,86 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Larisa Dinsberga 602,48 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Astrīda Divra 760,41 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Solvita Dīķe 1140,85 Liepājas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Sandra Djatkoviča 837,86 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marta Djatlova 712,57 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Mārīte Dobele 872,60 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Olga Dobroserdova 1077,82 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingūna Dovgāne 670,12 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Dragūne 872,53 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilzīte Duļbinska 1052,28 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingrīda Dunaiska 801,70 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Bruno Dzērve 721,44 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Zane Dzērve 827,70 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Biruta Dzērve 975,29 Saldus teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Andris Eglons 916,34 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Jolanta Eihentāle 586,61 Ogres teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Santa Eisaka 754,86 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Šurahanuma Eivazova-Sutra 1207,16 Juridiskā nodaļa vadītājs
Sarmīte Embrika 1018,29 Ventspils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Indra Esserte 727,99 Dokumentu pārvaldības nodaļa galvenais arhīvists
Ilona Ezera 819,74 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elga Ērmane 765,34 Olaines filiāle probācijas speciālists
Ludmila Ēvele 1307,58 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irīna Fadejeva 810,13 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Olga Filka 802,82 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Gorlanova 861,06 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Grāvīte-Riekstiņa 194,74 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Ilze Gregersone 654,51 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kintija Grigola 837,11 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Viktorija Grišina 245,88 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība psihologs
Daiga Grīnberga 763,67 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Andis Grīnvalds 117,51 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zane Grīva 770,24 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Vija Grīverte 767,11 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Karīna Gromova 612,92 Piespiedu un sabiedriskā darba nodaļa vecākais referents
Līga Gudrika 658,80 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Edīte Guzlēna 567,12 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Līga Holma 803,23 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Ieviņa 764,04 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gunta Imeņinova 754,86 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Svetlana Ivina 1608,91 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Iznova 818,10 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Jakovela 844,70 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Jakuševa 554,06 Probācijas programmu nodaļa vecākais referents
Daiga Januma 764,89 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Renārs Jasāns 816,95 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Elita Jaudzema 819,26 Preiļu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Evita Jākobsone 832,09 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Skaidrīte Jemeļjanova 905,66 Ludzas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ainis Jukšs 826,33 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Eva Jurčenko 692,06 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Mudīte Jurevica 760,23 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Imants Jurevičius 128,40 Administrācija projekta vadītājs
Līga Juškevica 916,57 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Jūga 756,29 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Kaikare 727,88 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Anita Kairiša 889,25 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elene Kakhiani 514,21 Administrācija vadītāja palīgs
Pārsla Kaķīte 794,15 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Kalvenieks 754,86 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Kaļāne 813,80 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marija Kampāne 978,29 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Georgijs Kasjanovs 963,91 Personālvadības nodaļa juriskonsults
Svetlana Kauliņa 953,92 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Ineta Kaupa-Jonuša 725,93 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Kazaroveca 1136,02 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Emīls Kālis 1292,66 Administrācija sistēmanalītiķis
Līga Kārkliņa 784,02 Mācību un pētījumu nodaļa vecākais referents
Ita Keiša 996,10 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Aleksandra Kerna 814,96 Izvērtēšanas ziņojumu nodaļa vecākais referents
Ineta Kēla 975,29 Talsu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ināra Kima 951,58 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa vadītājs
Mareks Klebahs 284,31 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Nataļja Kluce 872,60 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Klūga 1063,98 Uzraudzības  nodaļa vadītājs
Indra Kļaviņa 1049,29 Limbažu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Rasma Kļaviņa 840,65 Olaines filiāle probācijas speciālists
Inga Knodze 903,98 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anita Kokenberga 618,45 Valmieras teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Aelita Kokina 845,87 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Raimonds Kokins 722,62 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Ināra Koļča 790,34 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Kondore 837,86 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Olga Koņajeva 662,15 Finanšu un plānošanas nodaļa materiālu uzskaites grāmatvedis
Aļona Korlaša 818,75 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Česlavs Koržeņevskis 1157,82 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Daira Kosīte 999,74 Latgales priekšpilsētas filiāle vadītājs
Marika Kovaļevska 684,40 Administratīvās vadības departaments kvalitātes vadītājs
Kristiana Kovaļuka 994,83 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Sergejs Kozičs 662,72 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Ieva Kozlovska -3,11 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Una Kozlovska 553,06 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Irēna Kožemjakina 819,79 Finanšu un plānošanas nodaļa vadītājs
Zane Krastiņa 0,00 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Krastiņa 759,27 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gundega Krastiņa 834,15 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Antra Kreica 918,27 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Roberts Krilovs 820,69 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Andris Kristkalns-Tauriņš 802,86 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Gunta Krumpāne 791,92 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Daina Krūmiņa 999,74 Kurzemes rajona filiāle vadītājs
Marika Krūmiņa 725,38 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Krūmiņš 730,08 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Vilnis Krūmiņš 1008,88 Ziemeļu rajona filiāle vadītājs
Orests Kubarko 779,81 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Marta Kubliņa 742,47 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Ilona Kudure 799,54 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Kundziņa 757,79 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Evija Kurzemniece 97,88 Mācību un pētījumu nodaļa vecākais referents
Edgars Kušnirs 826,80 Nodrošinājuma nodaļa saimniecības pārzinis
Monta Kuzmicka 800,15 Mācību un pētījumu nodaļa vadītājs
Rita Kuzņecova 834,15 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Ķestere 801,34 Finanšu un plānošanas nodaļa algu grāmatvedis
Baiba Ķikure 750,05 Finanšu un plānošanas nodaļa grāmatvedis
Alda Labanovska 752,06 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Baiba Labsvārde 806,94 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristiāna Lapiņa 620,93 Probācijas programmu nodaļa vecākais referents
Gundega Lapsa 787,60 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Vija Lapsa 797,26 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Aleksejs Lapsa 762,03 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inta Lempa 801,70 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Liepa 730,90 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laine Liepiņa 747,60 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Linde 1470,78 Uzraudzības un probācijas programmu departaments vadītāja-dienesta vadītāja vietnieks
Irita Lipiņa 864,60 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rita Lipsne 654,33 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Guntars Lorencis 1476,73 Nodrošinājuma nodaļa vadītājs
Iveta Lukičeva 644,61 Kurzemes rajona filiāle vecākais lietvedis
Līga Luksta 733,38 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Diāna Lūse 975,29 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Alla Maceiko 751,89 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Baiba Mačtama 928,57 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Velga Makarēviča 1092,33 Centra rajona filiāle vadītājs
Tatjana Maļceva 841,58 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa vecākais referents
Kristaps Maļina 761,76 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Elvīra Marecka 721,16 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Egils Markus 799,82 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Diāna Mazaļevska 765,03 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Edīte Mārtinsone 241,44 Bauskas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Uģis Meimers 729,26 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Dana Mežale 758,19 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Mēnese 647,58 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Ilvars Mičs 779,38 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Monika Miglāne 1162,76 Valmieras teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Zanda Migliņa 761,89 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Vita Miķelsone 882,82 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Mita-Fučedži 885,03 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Astrīda Mitjakova 1173,65 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Kristina Mitrofanova 687,63 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Jana Mituza 882,96 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Jeļena Morozova 721,40 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Imants Mozers 1743,67 Administrācija sabiedrisko attiecību vadītājs
Līga Muceniece 845,06 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Muceniece 1039,42 Probācijas programmu nodaļa vadītājs
Ksenija Muļare 747,60 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Dina Mūrniece 922,54 Administrācija IT projektu vadītājs
Ilze Nagle 843,19 Olaines filiāle probācijas speciālists
Ariandra Neulāne 772,26 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Santa Nikaze 646,31 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Novicka-Lūse 765,03 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dita Nusberga 882,39 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Jurijs Ņikišins 295,53 Mācību un pētījumu nodaļa pētnieks
Maija Orlova 847,24 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Karīna Ornicāne 754,86 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Ornicāns 812,21 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aigars Ostrovskis 913,92 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Agita Otto 793,15 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ligita Ozoliņa 897,92 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ivars Ozoliņš 875,52 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ludmila Panfilova 791,96 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Mihails Papsujevičs 1654,76 Administrācija vadītājs
Adele Paraževska 604,67 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Iveta Pastare 714,92 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Darja Paškova-Lupane 646,89 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Māris Pauliņš 406,62 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Līga Pauniņa 754,86 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irina Pavlova 825,46 Finanšu un plānošanas nodaļa grāmatvedis
Ina Pavloviča 776,80 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ineta Pavloviča-Gleizde 726,69 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Vita Peisniece 634,84 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Petunova 977,82 Izlīguma nodaļa vecākais referents
Laura Pētersone 921,37 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Brigita Pētersone 641,55 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Pipare 592,27 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Veronika Platace 618,49 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Valija Platace 804,82 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zane Poķe 1129,32 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gita Priede 832,60 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dzintra Priževoite 419,67 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zanda Prokopenko 839,22 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Diāna Proņina 744,60 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Proņina 746,78 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Elīna Pučeka 797,18 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Arnis Pudāns 762,34 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gunta Pudnika 869,54 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Sandis Puks 627,95 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Sanda Puncule 797,86 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Pura 832,60 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Purena 797,86 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Linda Pušņakova 794,86 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Puzāne-Kaļina 790,32 Izlīguma nodaļa vecākais referents
Irina Pūrīte 1395,95 Izlīguma, izvērtēšanas ziņojumu, piespiedu un sabiedriskā darba departaments vadītāja-dienesta vadītāja vietnieks
Signe Radele 818,14 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Anastasija Radeviča 690,49 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Juris Ragovskis 926,35 Balvu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Dace Rašmane 1214,25 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jolanta Rābante 749,38 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Reidzāne 700,61 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Reikmane 832,30 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Reine 929,48 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Reingolde 799,78 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Daiga Reliņa 624,89 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Laila Remicāne 513,90 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Kitija Reuta 747,60 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Alda Revina 1105,24 Tukuma teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ieva Riekstiņa 803,35 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ginta Riekstiņa 734,51 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Eva Rižika 757,86 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rūta Rode 875,60 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Žanna Roga 850,41 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anita Romānova 797,87 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Liene Rozenova 767,62 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marts Rozens 749,74 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Linda Rozenštoka-Brīvule 837,86 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Larisa Rožnova 751,99 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Eva Rubene 1077,82 Rīgas rajona teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Aivars Rubuls 794,15 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Vita Ruduša 36,23 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Evija Rudzāte 770,26 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Kristīne Rudzīte 754,86 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ingrīda Rukmane 794,15 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Ilga Rutka 851,59 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Rutkupa 720,54 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Laura Sadovska 347,50 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rita Saleniece 872,60 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irina Sarkane 660,79 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilmārs Sarkans 670,51 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Savicka 802,74 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Savicka 671,29 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ingrīda Sazanoviča 745,46 Finanšu un plānošanas nodaļa algu grāmatvedis
Normunds Sāns 613,72 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aina Sergejeva 774,02 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Sergijevska 757,86 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Māris Sika 878,20 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Silvija Silanagle 762,03 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Sanita Silarāja-Liepiņa 1312,80 Dokumentu pārvaldības nodaļa vadītājs
Gita Simule 832,60 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Krista Skara 408,95 Probācijas programmu nodaļa vecākais eksperts
Marika Skricka 802,34 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Nellija Skrube 618,29 Liepājas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Dagnita Skudika 754,86 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Skulte 800,94 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Maija Smeltere 818,80 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Aldis Sondors 799,01 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Kristīne Sorokina 872,60 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīna Spēlmane 838,39 Olaines filiāle probācijas speciālists
Kristīne Spoģe 655,83 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Daiga Sproģe 796,78 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Sproģis 851,14 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Stankeviča 813,32 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Stārka 1142,83 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Stikāne 626,00 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sintija Stivriņa 792,52 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Sandra Stivriņa 864,09 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ina Straume 749,58 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jeļena Strode 842,03 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Māris Stucers 808,61 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Jāzeps Suharevskis 828,86 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Armands Supe 841,58 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa vadītāja vietnieks
Ieva Sviķe 1132,29 Izvērtēšanas ziņojumu nodaļa vadītājs
Ilze Šakurova 794,15 Olaines filiāle probācijas speciālists
Eduards Šarņeckis 531,68 Nodrošinājuma nodaļa informācijas vadības speciālists
Inta Šaršūne 598,18 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Dace Šaule 797,86 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Šidlovska 747,60 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Sanita Škribļaka 1397,40 Administratīvās vadības departaments vadītājs
Maija Šmite 885,27 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Igors Šmits 1036,17 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Diāna Štelpa 798,19 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laimdota Šulce 813,34 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Maija Šustiņa 975,29 Salaspils filiāle vadītājs
Evelīna Šutrenkova-Libbo 766,28 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais referents
Kristīne Šveca 558,06 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Māra Talla 559,03 Mācību un pētījumu nodaļa vecākais referents
Ilze Tālberga 914,34 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Eduards Teifurovs 747,06 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Aina Terentjeva 307,02 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laima Tikuma 681,81 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Leons Tiļļa 905,66 Dobeles teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Irīna Timergalejeva 1421,75 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Māra Timermane 784,69 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Iveta Treimane 872,60 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Svetlana Truskovska 626,85 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Olga Tupīte 1012,15 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Evita Ungurjane 655,76 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Liene Urbanoviča 912,14 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Uzula-Vērdiņa 714,28 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Aija Vagale 899,18 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Natālija Vaitehoviča 928,00 Finanšu un plānošanas nodaļa vadītāja vietnieks
Ilze Vanaga 1106,06 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Veikša 729,17 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Veisa 694,14 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Larisa Verbicka 596,23 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Lolita Vējiņa 869,39 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Dagnija Vēvere 713,01 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aina Vilcāne 574,27 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Vilcāne 761,98 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Kristīne Vilciņa 754,86 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Andra Vītola 857,97 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Vītola 563,75 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Vītoliņa 696,26 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilvars Vītols 965,48 Elektroniskās uzraudzības centrs vadītājs
Gints Vorkals 816,80 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Vovks 434,58 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aiva Zadiņa 1102,20 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Zandberga 781,87 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anvars Zavackis 442,54 Mācību un pētījumu nodaļa vadošais pētnieks
Anna Zavjalova 1082,97 Finanšu un plānošanas nodaļa Finanšu ekonomists
Jānis Zārdiņš 1301,41 Cēsu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingūna Zebauere 975,29 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Lita Zelča 952,20 Piespiedu un sabiedriskā darba nodaļa vadītājs
Gita Zeltiņa 796,34 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Diāna Ziediņa 929,84 Izlīguma nodaļa vadītājs
Aija Ziediņa 985,95 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zandis Zīle 691,96 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Karīna Zuša 744,60 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Daiga Zute 658,69 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dzintra Zvirgzdiņa 832,60 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Sanita Židele 766,46 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists