2017.gada septembris

Vārds Uzvārds PamTA.I.Izmaksai PamTA.PSl.Str.Nosaukums PamTA.PSl.PamA.Nosaukums
Sanita Škribļaka 1260,06 Administratīvās vadības departaments vadītājs
Dina Mūrniece 886,30 Administrācija IT projektu vadītājs
Mihails Papsujevičs 2284,00 Administrācija vadītājs
Aiva Zadiņa 647,57 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Andis Grīnvalds 489,39 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Egils Markus 755,53 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ingūna Zebauere 622,92 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Reingolde 739,47 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Savicka 690,82 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anita Romānova 680,65 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilzīte Duļbinska 1490,71 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Inese Pura 693,35 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ingūna Dovgāne 728,07 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līvija Bondareva 702,74 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aelita Dimitrijeva 526,53 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gunta Imeņinova 647,00 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Juris Ragovskis 873,90 Balvu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Rita Kuzņecova 720,90 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rita Saleniece 815,53 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Kaļāne 756,98 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Baiba Labsvārde 499,96 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Edīte Mārtinsone 833,65 Bauskas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ēriks Beitelis 722,83 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Žabova 697,40 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Juškevica 761,15 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Muceniece 848,88 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Alise Brača 603,77 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Aļona Korlaša 780,01 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Daiga Grīnberga 514,50 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Ingrīda Rukmane 716,65 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Kristiana Kovaļuka 782,79 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Kristīne Šveca 466,05 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Maija Antāne 764,15 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Mārīte Agafonova 644,57 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Uģis Meimers 629,37 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Velga Makarēviča 856,06 Centra rajona filiāle vadītājs
Zane Grīva 624,26 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Dace Arne 697,40 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dzintars Balodis 693,23 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Evita Jākobsone 782,04 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Riekstiņa 471,39 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Kudure 692,59 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Indra Kļaviņa 737,65 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Zārdiņš 1141,56 Cēsu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Liene Rozenova 272,29 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zane Krastiņa 690,21 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Stankeviča 773,95 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aina Terentjeva 307,13 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aina Vilcāne 701,67 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anastasija Radeviča 328,16 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Česlavs Koržeņevskis 996,81 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Diāna Mazaļevska 639,30 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elvīra Marecka 184,64 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilmārs Sarkans 696,99 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irina Sarkane 690,35 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Stikāne 650,57 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Vovks 700,67 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Iznova 525,12 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Roberts Krilovs 728,25 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Silvija Sproģe 133,33 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Svetlana Ivina 505,98 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Valija Platace 687,82 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Stārka 694,21 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Rašmane 742,58 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Sergijevska 382,38 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Leons Tiļļa 159,03 Dobeles teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ilvars Vītols 747,74 Elektroniskās uzraudzības centrs vadītājs
Irēna Kožemjakina 405,77 Finanšu un plānošanas nodaļa vadītājs
Gunta Reinsone 618,87 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Vītola 728,07 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ita Keiša 857,22 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Kristīne Rudzīte 647,57 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ligita Ozoliņa 750,94 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Diāna Ziediņa 993,77 Izlīguma nodaļa vadītājs
Iveta Petunova 512,65 Izlīguma nodaļa vecākais referents
Sanita Puzāne-Kaļina 645,78 Izlīguma nodaļa vecākais referents
Irina Pūrīte 1024,71 Izlīguma, izvērtēšanas ziņojumu, piespiedu un sabiedriskā darba departaments vadītāja-dienesta vadītāja vietnieks
Aleksandra Kerna 696,63 Izvērtēšanas ziņojumu nodaļa vecākais referents
Ieva Sviķe 510,48 Izvērtēšanas ziņojumu nodaļa vadītājs
Aldis Sondors 683,65 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Andris Kristkalns-Tauriņš 708,89 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Ināra Kima 878,80 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa vadītājs
Kintija Grigola 720,90 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Sintija Stivriņa 623,29 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Tatjana Maļceva 918,46 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa vecākais referents
Brigita Pētersone 694,74 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Borisova 737,06 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dagnija Vēvere 707,09 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Daiga Sproģe 654,91 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Meļņičenko 624,56 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ivars Ozoliņš 737,65 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Gorlanova 737,65 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Veisa 458,55 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ludmila Žengiļeviča 813,70 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Šmite 771,37 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Mudīte Jurevica 659,93 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Olga Dobroserdova 1543,08 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Sandra Savicka 715,62 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Vija Grīverte 645,15 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Barkāne 690,34 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Benita Bernāne 741,68 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Jakovela 734,58 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Daiga Rubene 447,91 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ina Straume 491,47 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ināra Koļča 766,01 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Knodze 773,29 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irīna Fadejeva 582,67 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Vilcāne 943,22 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Jānis Ornicāns 425,48 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Luksta 659,93 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Stivriņa 261,01 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zane Kažus 743,62 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Andris Eglons 767,20 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Sandis Puks 680,08 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Šurahanuma Eivazova-Sutra 996,28 Juridiskā nodaļa vadītājs
Astrīda Mitjakova 868,41 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Diāna Štelpa 650,82 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Evita Anilēna-Flugina 621,59 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Vanaga 653,82 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Derkevica 664,55 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Linda Laudinska 603,37 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Nataļja Kluce 714,51 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aelita Kokina 705,25 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Ezera 718,36 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irīna Timergalejeva 693,71 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marija Kampāne 596,94 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Sandra Djatkoviča 741,18 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dagnita Skudika 657,87 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Diāna Lūse 1264,14 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Liene Urbanoviča 654,29 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marika Skricka 656,15 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Mārīte Dobele 782,83 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Nikaze 753,57 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Baiba Cipriķe 993,25 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Daina Krūmiņa 854,87 Kurzemes rajona filiāle vadītājs
Iveta Bīskapa 680,65 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Jānis Krūmiņš 606,70 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Liene Beriņa 597,97 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Lolita Vējiņa 753,50 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Ludmila Panfilova 688,21 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Signe Radele 723,90 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Vita Peisniece 591,15 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Dagne Bondareva 595,17 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Daira Kosīte 733,73 Latgales priekšpilsētas filiāle vadītājs
Evelīna Šutrenkova-Libbo 626,22 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ilvars Mičs 710,23 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ilze Apine 696,62 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ilze Kundziņa 801,33 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ineta Pavloviča-Gleizde 653,10 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Iveta Skulte 681,47 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Kristīne Spoģe 595,17 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Kristīne Vilciņa 681,72 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Maija Orlova 332,93 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Renārs Jasāns 653,93 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Zanda Migliņa 558,23 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Briāna Baltgalve 499,53 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ineta Kaupa-Jonuša 658,70 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Zandberga 697,40 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Treimane 721,67 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Kalvenieks 657,11 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Sproģis 732,17 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Karīna Zuša 639,30 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Bite 768,32 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Solvita Dīķe 974,35 Liepājas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Una Apsalone 697,40 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zandis Zīle 583,90 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Žanna Roga 726,29 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Liepa 733,25 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Edīte Brīvule 775,06 Limbažu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Jolanta Rābante 608,97 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Holma 632,70 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Vita Miķelsone 920,63 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Ziediņa 780,70 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jekaterīna Kovaļčuka 696,81 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laura Sadovska 566,69 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Margarita Anča 686,78 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Skaidrīte Jemeļjanova 836,65 Ludzas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Aivars Rubuls 686,24 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Krastiņa 647,57 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ina Pavloviča 634,03 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Veikša 650,83 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Valda Buiķe 836,65 Madonas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Guntars Lorencis 718,37 Nodrošinājuma nodaļa vadītājs
Zane Gustava 767,52 Nodrošinājuma nodaļa vecākais referents
Baiba Mačtama 734,63 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elīna Pučeka 687,34 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Novicka-Lūse 650,57 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Vītoliņa 653,93 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jolanta Eihentāle 1006,72 Ogres teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Lidija Čuhraja 946,53 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maruta Delpere 700,11 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zane Poķe 680,65 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elga Ērmane 648,14 Olaines filiāle probācijas speciālists
Ilze Nagle 731,07 Olaines filiāle probācijas speciālists
Ilze Šakurova 260,24 Olaines filiāle probācijas speciālists
Ināra Aija Betlere 905,51 Olaines filiāle vadītājs
Kitija Černovska 600,97 Olaines filiāle probācijas speciālists
Kristīna Spēlmane 669,85 Olaines filiāle probācijas speciālists
Rasma Kļaviņa 703,46 Olaines filiāle probācijas speciālists
Andželika Dzelzkalēja 846,98 Personālvadības nodaļa vadītājs
Antra Kreica 712,57 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Dana Aivare 531,32 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Georgijs Kasjanovs 789,98 Personālvadības nodaļa juriskonsults
Zane Dzērve 675,01 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Adele Paraževska 627,98 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Agnese Pipare 595,05 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Alla Maceiko 523,56 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Armands Supe 720,87 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa vadītāja vietnieks
Bruno Dzērve 614,18 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Eduards Teifurovs 641,99 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Evija Rudzāte 642,30 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Gunta Krumpāne 682,55 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Gunta Pudnika 483,07 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Ilona Proņina 639,30 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Ilvija Bļinkova 799,43 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa vadītājs
Inese Kaikare 797,51 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Iveta Uzula-Vērdiņa 766,22 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Kitija Reuta 627,32 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Kristaps Maļina 642,30 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Ksenija Muļare 688,01 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Laima Tikuma 586,90 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Līga Balgalve 642,30 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Marta Kubliņa 418,56 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Marts Rozens 722,81 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Sandra Šidlovska 580,60 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Una Kozlovska 616,28 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Karīna Gromova 678,83 Piespiedu un sabiedriskā darba nodaļa vecākais referents
Lita Zelča 828,24 Piespiedu un sabiedriskā darba nodaļa vadītājs
Rita Lipsne 766,35 Piespiedu un sabiedriskā darba nodaļa vecākais referents
Aija Vagale 912,40 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Astrīda Divra 750,22 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dzintra Priževoite 663,49 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elita Jaudzema 827,01 Preiļu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Kristīne Sorokina 737,65 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Linda Pušņakova 687,82 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Pauniņa 644,14 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Muceniece 828,24 Probācijas programmu nodaļa vadītājs
Kristiāna Lapiņa 721,79 Probācijas programmu nodaļa vecākais referents
Līga Berga 692,26 Probācijas programmu nodaļa vecākais referents
Sanita Jakuševa 965,87 Probācijas programmu nodaļa vecākais referents
Aleksejs Lapsa 315,39 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anita Kairiša 586,10 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Daiga Zute 406,27 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Daira Apine 742,66 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inta Lempa 685,67 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jeļena Morozova 720,90 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Karīna Ornicāne 855,22 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laine Liepiņa 642,30 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Lūcija Ārmane 610,99 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Olga Tupīte 873,90 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Eva Rubene 909,38 Rīgas rajona teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Andris Barkāns 1043,43 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Andra Cviļeva 655,34 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Dita Nusberga 754,48 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Dzintra Zvirgzdiņa 722,65 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Ilona Purena 697,98 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Inga Grāvīte-Riekstiņa 359,53 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Ingrīda Dunaiska 712,67 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Maija Šustiņa 846,71 Salaspils filiāle vadītājs
Santa Mita-Fučedži 572,10 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Agita Otto 776,76 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aina Sergejeva 682,81 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Biruta Dzērve 796,08 Saldus teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Gita Priede 702,67 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ligita Aitova 353,87 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Eisaka 722,31 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ginta Riekstiņa 753,80 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Gita Zeltiņa 655,09 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Igors Šmits 802,78 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Linda Rozenštoka-Brīvule 724,53 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Aira Blumbaha 634,03 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Tālberga 802,23 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Āboltiņa 648,33 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ineta Kēla 543,79 Talsu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Inga Dragūne 667,49 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Solvita Bērziņa 772,33 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Alda Revina 690,14 Tukuma teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Diāna Proņina 639,30 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Eva Jurčenko 595,17 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gints Vorkals 705,62 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilva Celma 686,50 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Larisa Dinsberga 586,90 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Olga Filka 718,71 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Ieviņa 695,52 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aigars Ostrovskis 782,16 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Ainis Jukšs 733,96 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Jana Mituza 1183,51 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Jānis Klūga 380,40 Uzraudzības  nodaļa vadītājs
Liene Liukiša 642,01 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Svetlana Kauliņa 786,89 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Ilona Linde 1202,63 Uzraudzības un probācijas programmu departaments vadītāja-dienesta vadītāja vietnieks
Dana Mežale 647,57 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gita Simule 691,58 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gundega Krastiņa 734,19 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Guntis Albergs 873,44 Valkas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Sanita Jūga 620,29 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Andra Vītola 796,20 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anita Debeļska 1018,70 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Arnis Pudāns 152,93 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irita Lipiņa 766,61 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Reikmane 742,24 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Larisa Rožnova 627,78 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laura Pētersone 777,90 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Monika Miglāne 953,68 Valmieras teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Normunds Sāns 583,90 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Šaule 705,99 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gundega Lapsa 665,64 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kārlis Deksnis 680,02 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Reine 454,26 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sarmīte Embrika 942,59 Ventspils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Aija Kazaroveca 669,64 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Daiga Reliņa 727,53 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Evita Ungurjane 592,17 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ieva Kozlovska 669,64 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Jolanta Bernāne 878,85 Vidzemes priekšpilsētas filiāle vadītājs
Māra Timermane 657,06 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Māris Sika 770,84 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Pēteris Aglonietis 537,53 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Sanita Židele 597,48 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Veronika Platace 469,75 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Vija Lapsa 680,65 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Baiba Sīpola 216,85 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Iveta Dārzniece 861,83 Zemgales priekšpilsētas filiāle vadītājs
Kaspars Caune 693,00 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Marta Djatlova 612,93 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Māris Pauliņš 583,51 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Silvija Silanagle 646,41 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Svetlana Truskovska 690,34 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Vija Berlande 637,94 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ariandra Neulāne 658,63 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Iluta Bērziņa 380,00 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Pastare 571,90 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Jeļena Strode 731,07 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Rūta Bogdanova 618,87 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Rūta Rode 695,68 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Sergejs Kozičs 726,19 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Vilnis Krūmiņš 615,23 Ziemeļu rajona filiāle vadītājs