2017.gada aprīlis

2017.gada aprīlis      
Vārds Uzvārds Izmaksai Struktūrvienības nosaukums Amata nosaukums
Pēteris Aglonietis 689,14 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ligita Aitova 641,92 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dana Aivare 598,68 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Guntis Albergs 1216,75 Valkas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Margarita Anča 656,91 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Evita Anilēna-Flugina 734,22 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Antāne 784,10 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Daira Apine 737,65 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Apine 680,65 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Una Apsalone 697,40 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Arne 703,30 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aiva Āboliņa 647,57 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Āboltiņa 698,90 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Lūcija Ārmane 642,30 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Balgalve 642,30 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Briāna Baltgalve 687,82 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Barkāne 699,38 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Andris Barkāns 1032,68 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ēriks Beitelis 779,46 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Berga 656,61 Probācijas programmu nodaļa vecākais referents
Liene Beriņa 561,25 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Jolanta Bernāne 904,12 Vidzemes priekšpilsētas filiāle vadītājs
Benita Bernāne 778,80 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ināra Aija Betlere 944,15 Olaines filiāle vadītājs
Iluta Bērziņa 698,23 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Solvita Bērziņa 369,19 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Bite 754,44 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Bīskapa 680,65 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Aira Blumbaha 702,15 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilvija Bļinkova 749,40 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa vadītājs
Dagne Bondareva 595,17 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Līvija Bondareva 170,43 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Borisova 774,24 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Alise Brača 592,43 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Edīte Brīvule 1209,73 Limbažu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Valda Buiķe 836,65 Madonas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Kaspars Caune 703,92 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ilva Celma 535,51 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Baiba Cipriķe 658,05 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Andra Cviļeva 859,60 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Kitija Černovska 595,17 Olaines filiāle probācijas speciālists
Lidija Čuhraja 646,68 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Dārzniece 854,22 Zemgales priekšpilsētas filiāle vadītājs
Anita Debeļska 681,45 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maruta Delpere 705,26 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Derkevica 629,56 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aelita Dimitrijeva 748,45 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Larisa Dinsberga 586,90 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Astrīda Divra 687,82 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Solvita Dīķe 936,49 Liepājas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Sandra Djatkoviča 890,42 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marta Djatlova 601,99 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Mārīte Dobele 737,65 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Olga Dobroserdova 920,48 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingūna Dovgāne 664,22 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Dragūne 868,43 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilzīte Duļbinska 1022,96 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingrīda Dunaiska 676,43 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Andželika Dzelzkalēja 825,41 Personālvadības nodaļa vadītājs
Bruno Dzērve 337,14 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Zane Dzērve 619,36 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Biruta Dzērve 840,89 Saldus teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Taisija Eglīte 679,71 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Andris Eglons 619,36 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Jolanta Eihentāle 991,80 Ogres teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Santa Eisaka 899,06 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Šurahanuma Eivazova-Sutra 974,71 Juridiskā nodaļa vadītājs
Sarmīte Embrika 783,63 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Ezera 672,70 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elga Ērmane 642,33 Olaines filiāle probācijas speciālists
Ludmila Ēvele 704,71 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irīna Fadejeva 746,03 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Olga Filka 134,45 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Gorlanova 711,34 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kintija Grigola 712,47 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Daiga Grīnberga 720,90 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Andis Grīnvalds 0,00 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zane Grīva 595,20 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Vija Grīverte 643,31 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Karīna Gromova 646,41 Piespiedu un sabiedriskā darba nodaļa vecākais referents
Zane Gustava 1036,04 Nodrošinājuma nodaļa vecākais referents
Līga Holma 647,91 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Ieviņa 697,40 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gunta Imeņinova 647,57 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Svetlana Ivina 663,49 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Iznova 1219,55 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Jakovela 723,90 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Jakuševa 835,75 Probācijas programmu nodaļa vecākais referents
Renārs Jasāns 260,17 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Elita Jaudzema 827,01 Preiļu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Evita Jākobsone 720,90 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Skaidrīte Jemeļjanova 836,65 Ludzas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ainis Jukšs 936,92 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Eva Jurčenko 595,17 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Mudīte Jurevica 1001,20 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Imants Jurevičius 1267,61 Tieslietu ministrijas izstrādātās un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" Valsts probācijas dienesta projekts "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai" projekta vadītājs
Līga Juškevica 775,08 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Jūga 620,29 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Kaikare 227,93 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Anita Kairiša 739,51 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Pārsla Kaķīte 833,65 Ventspils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Jānis Kalvenieks 658,79 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Kaļāne 647,57 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marija Kampāne 836,65 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Georgijs Kasjanovs 702,05 Personālvadības nodaļa juriskonsults
Svetlana Kauliņa 822,41 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Ineta Kaupa-Jonuša 687,82 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zane Kažus 593,63 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ita Keiša 1060,83 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Aleksandra Kerna 729,94 Izvērtēšanas ziņojumu nodaļa vecākais referents
Ineta Kēla 826,79 Talsu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ināra Kima 816,07 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa vadītājs
Mareks Klebahs 665,31 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Nataļja Kluce 714,96 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Klūga 896,88 Uzraudzības  nodaļa vadītājs
Indra Kļaviņa 1115,65 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rasma Kļaviņa 941,62 Olaines filiāle probācijas speciālists
Inga Knodze 771,32 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aelita Kokina 700,40 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ināra Koļča 647,57 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aļona Korlaša 697,40 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Česlavs Koržeņevskis 1000,98 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Daira Kosīte 819,28 Latgales priekšpilsētas filiāle vadītājs
Jekaterīna Kovaļčuka 731,07 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristiana Kovaļuka 585,92 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Sergejs Kozičs 711,57 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Ieva Kozlovska 550,10 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Una Kozlovska 614,18 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Zane Krastiņa 704,82 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Krastiņa 647,57 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gundega Krastiņa 720,90 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Antra Kreica 672,36 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Roberts Krilovs 703,07 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gunta Krumpāne 682,55 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Daina Krūmiņa 854,22 Kurzemes rajona filiāle vadītājs
Jānis Krūmiņš 601,99 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Vilnis Krūmiņš 862,51 Ziemeļu rajona filiāle vadītājs
Ilona Kudure 687,82 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Kundziņa 789,17 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Rita Kuzņecova 720,90 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Baiba Labsvārde 698,63 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristiāna Lapiņa 761,76 Probācijas programmu nodaļa vecākais referents
Gundega Lapsa 694,77 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Vija Lapsa 680,65 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Aleksejs Lapsa 733,68 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Linda Laudinska 647,57 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inta Lempa 686,55 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Liepa 723,90 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laine Liepiņa 843,56 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Linde 1309,82 Uzraudzības un probācijas programmu departaments vadītāja-dienesta vadītāja vietnieks
Irita Lipiņa 760,05 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rita Lipsne 1338,07 Piespiedu un sabiedriskā darba nodaļa vecākais referents
Liene Liukiša 619,36 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Guntars Lorencis 1067,12 Nodrošinājuma nodaļa vadītājs
Līga Luksta 655,05 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Diāna Lūse 1266,46 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Alla Maceiko 633,98 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Baiba Mačtama 731,16 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Velga Makarēviča 854,15 Centra rajona filiāle vadītājs
Tatjana Maļceva 720,87 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa vecākais referents
Kristaps Maļina 645,22 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Elvīra Marecka 761,15 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Egils Markus 861,46 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Iveta Mastjaņica 1581,27 Finanšu un plānošanas nodaļa vadītājs
Edīte Mārtinsone 838,96 Bauskas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Roberts Mednis 516,45 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Uģis Meimers 626,39 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Inese Meļņičenko 710,06 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dana Mežale 647,57 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilvars Mičs 691,52 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Monika Miglāne 1003,49 Valmieras teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Zanda Migliņa 583,90 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Vita Miķelsone 785,86 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Mita-Fučedži 549,03 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Jana Mituza 817,40 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Jeļena Morozova 866,93 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Muceniece 657,17 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Muceniece 953,47 Probācijas programmu nodaļa vadītājs
Ksenija Muļare 644,92 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Dina Mūrniece 898,91 Administrācija projekta vadītājs
Ilze Nagle 731,07 Olaines filiāle probācijas speciālists
Ariandra Neulāne 635,42 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Santa Nikaze 525,90 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Novicka-Lūse 172,79 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dita Nusberga 610,62 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Jurijs Onufrijevs 767,29 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Orlova 705,26 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Karīna Ornicāne 664,09 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Ornicāns 690,82 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Ostaņina 463,58 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Aigars Ostrovskis 782,16 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Agita Otto 740,65 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ligita Ozoliņa 659,69 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ivars Ozoliņš 720,90 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ludmila Panfilova 655,05 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Mihails Papsujevičs 3478,61 Administrācija vadītājs
Adele Paraževska 627,98 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Iveta Pastare 595,17 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Māris Pauliņš 595,17 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Līga Pauniņa 647,57 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ina Pavloviča 658,05 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ineta Pavloviča-Gleizde 658,05 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Vita Peisniece 598,99 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Petunova 763,35 Izlīguma nodaļa vecākais referents
Laura Pētersone 796,20 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Brigita Pētersone 407,89 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Veronika Platace 0,00 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Valija Platace 710,09 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zane Poķe 688,52 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gita Priede 697,40 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dzintra Priževoite 1336,23 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Diāna Proņina 639,30 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Proņina 640,18 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Elīna Pučeka 688,52 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Arnis Pudāns 639,33 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gunta Pudnika 645,50 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Sandis Puks 972,79 Tieslietu ministrijas izstrādātās un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" Valsts probācijas dienesta projekts "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai" jurists
Sigita Pulkstene-Bērtiņa 414,97 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Pura 697,40 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Purena 560,00 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Linda Pušņakova 687,83 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Puzāne-Kaļina 528,68 Izlīguma nodaļa vecākais referents
Irina Pūrīte 1198,24 Izlīguma, izvērtēšanas ziņojumu, piespiedu un sabiedriskā darba departaments vadītāja-dienesta vadītāja vietnieks
Anastasija Radeviča 690,82 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Juris Ragovskis 873,90 Balvu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Dace Rašmane 697,40 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jolanta Rābante 410,20 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Reikmane 686,70 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Reine 595,17 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Reingolde 648,78 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gunta Reinsone 647,57 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Daiga Reliņa 898,38 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Kitija Reuta 614,18 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa vecākais referents
Alda Revina 979,12 Tukuma teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ieva Riekstiņa 691,13 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ginta Riekstiņa 578,77 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Rūta Rode 740,65 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Žanna Roga 697,40 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anita Romānova 686,24 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Liene Rozenova 650,57 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marts Rozens 709,98 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Linda Rozenštoka-Brīvule 676,54 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Larisa Rožnova 620,13 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Eva Rubene 926,73 Rīgas rajona teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Daiga Rubene 506,46 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aivars Rubuls 688,52 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Evija Rudzāte 643,76 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Kristīne Rudzīte 647,58 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ingrīda Rukmane 647,57 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Ilga Rutka 650,95 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laura Sadovska 656,56 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rita Saleniece 737,65 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irina Sarkane 687,82 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilmārs Sarkans 702,77 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Saveļjevs 423,57 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Savicka 690,82 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Savicka 751,07 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Normunds Sāns 583,90 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Liene Seikovska 181,02 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Aina Sergejeva 634,11 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Sergijevska 557,71 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Māris Sika 767,56 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Silvija Silanagle 650,57 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Baiba Sīpola 0,00 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Marika Skricka 682,21 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dagnita Skudika 647,57 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Skulte 682,49 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Aldis Sondors 666,07 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Kristīne Sorokina 737,65 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīna Spēlmane 660,80 Olaines filiāle probācijas speciālists
Kristīne Spoģe 595,17 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Daiga Sproģe 763,49 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Silvija Sproģe 935,05 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Sproģis 732,69 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Stankeviča 707,49 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Starostīte 356,52 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Stārka 680,65 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Stikāne 650,11 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sintija Stivriņa 595,17 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Sandra Stivriņa 700,40 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ina Straume 699,78 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Armands Supe 720,87 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa vadītāja vietnieks
Ieva Sviķe 801,99 Izvērtēšanas ziņojumu nodaļa vadītājs
Ilze Šakurova 650,11 Olaines filiāle probācijas speciālists
Dace Šaule 677,04 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Monta Šice 622,27 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Sandra Šidlovska 642,30 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Sanita Škribļaka 1238,49 Administratīvās vadības departaments vadītājs
Maija Šmite 739,75 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Igors Šmits 1165,36 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Ilona Šroma 642,30 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Diāna Štelpa 679,55 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Šustiņa 925,60 Salaspils filiāle vadītājs
Evelīna Šutrenkova-Libbo 457,71 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Kristīne Šveca 498,06 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Eduards Teifurovs 605,41 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Aina Terentjeva 430,72 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laima Tikuma 530,48 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Leons Tiļļa 836,65 Dobeles teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Irīna Timergalejeva 692,30 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Māra Timermane 680,96 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Iveta Treimane 697,40 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Svetlana Truskovska 658,05 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Olga Tupīte 1024,37 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Liene Urbanoviča 476,31 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Uzula-Vērdiņa 617,25 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Aija Vagale 774,55 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Vanaga 651,43 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Veikša 636,67 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Veisa 741,53 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Lolita Vējiņa 737,32 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Aina Vilcāne 585,84 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Vilcāne 943,22 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Kristīne Vilciņa 647,57 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Andra Vītola 736,90 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Vītola 728,07 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Vītoliņa 786,19 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilvars Vītols 723,62 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Gints Vorkals 707,64 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Vovks 700,40 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Zandberga 736,47 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Zārdiņš 1141,57 Cēsu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingūna Zebauere 647,57 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Lita Zelča 806,67 Piespiedu un sabiedriskā darba nodaļa vadītājs
Gita Zeltiņa 687,22 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Diāna Ziediņa 726,17 Izlīguma nodaļa vadītājs
Aija Ziediņa 781,31 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zandis Zīle 580,90 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Karīna Zuša 697,16 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Daiga Zute 649,93 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dzintra Zvirgzdiņa 680,09 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Ilze Žabova 647,74 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ludmila Žengiļeviča 647,57 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Židele 828,21 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists